Eise Bilan fir Nidderaanwen.

🇱🇺 Als Är LSAP-Vertrieder am Gemengerot wëlle mir Iech e kuerze Resumé maachen, vun deem wat mir an deene leschte 6 Joer an eiser Gemeng zesumme mat eisem Koalitiounspartner ëmsetze konnten.

🇩🇪 Ihre LSAP-Vertreter im Gemeinderat möchten Ihnen eine kurze Bilanz dessen vorlegen, was wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner in den letzten 6 Jahren erreichen konnten!

🇫🇷 Vos élus LSAP au Conseil communal veulent vous présenter un court bilan de ce que nous avons pu réaliser ensemble avec notre partenaire de coalition au cours des 6 dernières années !

🇬🇧 Your LSAP elected representatives in the local council would like to present you with a short summary of what we have achieved together with our coalition partner over the past 6 years!

Facebook
Twitter