News

LSAP Events

UspriechBar

Du hues eng Fro? Mir sinn uspriechbar! Komm laanscht op e Patt an e Maufel an diskutéier mat dengen LSAP-Ministeren an Deputéierten. Mir

Read More »

Dossiers politiques

“Der Wert der Solidarität” – e Meenungsbäitrag vum Georges Engel

D’LSAP huet ëmmer fir e staarke Sozialstaat gekämpft. Wéi wäertvoll e solidaresch finanzéiert Sécherheetsnetz fir déi ganz Gesellschaft ass, huet sech an de vergaangene Méint däitlech gewisen. D’LSAP wäert och weiderhin de Garant fir sozial Sécherheet an e staarken handlungsfäege Staat sinn. E staarke Sozialstaat setzt awer gesond Staatsfinanze viraus. An engem “Zu Gast”-Bäitrag am “Land” befaasst de Georges Engel sech ënnert dem Titel “Der Wert der Solidarität” ausféierlech mat dësem Thema.

Read More »