Simone Asselborn-Bintz: “Kunst am Bau” – Et ass wichteg d’Lëtzebuerger Kulturzeen ze promovéieren

Dat sougenannte Gesetz „Kunst am Bau“ gesäit vir, dass bei neien ëffentleche Bauten oder beim Ëmbau vun dësen, een Deel vum Budget an d’Konscht investéiert gëtt. D’Simone Asselborn-Bintz ënnersträicht d’Wichtegkeet vun dësem Gesetz, dat d’Kulturzeen zu Lëtzebuerg promouvéiert an d’Konscht méi no un d’Leit bréngt.

La loi couramment appelée « Kunst am Bau » (œuvre d’art intégrée) précise qu’une partie du budget pour la construction ou la transformation de bâtiments publics doit être investie en faveur d’œuvres d’art. Simone Asselborn-Bintz souligne l’importance de cette loi, qui contribue à promouvoir la scène culturelle luxembourgeoise et de rapprocher l’art aux citoyens. 🏢👩‍🎨🎨

 

Facebook
Twitter