"Mir sichen dech. Geff Member an der LSAP an engageier dech fir d'Gemeng Monnerech!"
John van Rijswijck
President

De Comité

President: John van Rijswijck 

Sekretär: Maurice Schwarz

Trésorier: Tom Steffen Tom STEFFssEN

Memberen: Danielle BASTIAN-JUCHEM, Marianne VOUEL, Dany HARDT, Silvia BRESCIA, Carlo GAGGIOLI, René PIZZAFERRI

LSAP Monnerech op Social Media